ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt se zabývá návrhem galerie vína a komunitního centra pro menší vinařskou obec Strachotín, ležící v malební krajině pod Pálavskými vrchy, na hraně velkolepého díla Novomlýnských nádrží. Stavba galerie vína a komunitního centra je navržena v historické struktuře obce, v blízkosti gotického kostela a jeho přilehlé farnosti. Projekt navazuje na analytickou část, jenž se zabývala celkovou vizí pro budoucí rozvoj obce. Vizí, jenž po podrobném zkoumání obce zahrnovala sedmnáct zásahů drobného či většího urbanistického charakteru, které by byly prospěšné pro vývoj obce i jejího okolí.
The project deals with the design of the wine gallery and community center in smaller wine-growing village Strachotín, which is situated in the beautiful landscape under the hills, called "Pálavské vrchy", and also is on the edge of the magnificent waterwork - "Novomlýnské nádrže". The construction of the wine gallery and the community center is designed in the historical structure of the village, near the gothic church. The project follows up the analytical part, which dealt with the vision for the future development of the village Strachotín. The vision, which after thorough examination of the village included seventeen interventions of small or larger urban character, which would be beneficial for the development of the village and surroundings.
Description
Citation
ŘEHOŘOVÁ, M. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) Ing. arch. Radim Javůrek (člen) Ing. arch. Klára Steinhauserová (člen) Ing. arch. Roman Strnad (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-05-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO