Studium prostupu vybraných látek z bezových extraktů přes biologickou membránu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá studiem prostupu vybraných fenolických látek obsažených v extraktu bezu černého (Sambucus nigra) přes modelové systémy reprezentované dvěma typy syntetických membrán a reálný systém reprezentovaný biologickou membránou. Jako biologická membrána byla zvolena kůže z prasečího ušního boltce. Experimenty transdermální absorpce a absorpce přes syntetické membrány byly realizovány prostřednictvím vertikálních (Franzových) cel. Vybranými látkami obsaženými v extraktu bezu černého byly rutin a kyselina chlorogenová. Hlavním bodem této práce bylo zjistit jak ochotně nebo zda vůbec tyto dvě vybrané fenolické látky prostupují kůži a zvolenými syntetickými membránami. Procentuální vyjádření absorbovaného množství látky bylo stanoveno pomocí analýzy HPLC.
This Diploma thesis focuses on the study of penetration of selected phenolic substances contained in extract from black elder (Sambucus nigra) via modelling systems represented by two types of synthetic membranes and a real system represented by a biological membrane. As a biological membrane, we have chosen skin from pig´s earlobe. Experiments of transdermal absorption and absorption through synthetic membranes were conducted through vertical (Franz´s) cells. Selected substances contained in the extract from black elder were rutin and chlorogenic acid. The main focus of this work was to determine how readily, or if at all, these two selected phenolic substances penetrate the skin and selected synthetic membranes. The percentage of absorbed amount of the substance was determined by HPLC analysis.
Description
Citation
ŠKUBALOVÁ, Z. Studium prostupu vybraných látek z bezových extraktů přes biologickou membránu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-07
Defence
Diviš: S jakou přesností se vám dařilo připravovat membrány? Jaká byla opakovatelnost? Nedocházelo k zádrži procházejících látek v membráně? Pekař: Jak byl připraven bezový extrakt? Jak byla potlačena tvorba bublin? Jak byly odstraněny chlupy? Márová: Jak byly uchovávány membrány před difúzním experimentem? Na základě jaké úvahy byl zvolen rutin?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO