Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
PŘEDMĚTEM NÁVRHU JE DOSTAVBA MĚSTKÉHO BLOKU V BRNĚ VYMEZENÉHO ULICEMI CEJL, KOLIŠTĚ A VLHKÁ. DANÉ MÍSTO SE NACHÁZÍ PŘÍMO NA MĚSTKÉM OKRUHU, ČILI MÍSTEM KTERÉMU SE V BRNĚ KLADE NEMALÁ POZORNOST. NEDALEKO JE MAHENOVO DIVADLO NEBO MALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ. NÁVAZNOST NA HISTORICKÉ JÁDRO JE JASNÁ. NA URBANISTICKÉ ÚROVNI JE ŘEŠENA CELÁ ZÁSTAVBA MĚSTKÉHO BLOKU, AVŠAK DETAILNĚ JSOU DÁLE ŘEŠENY POUZE DVA DOMY. NÁVRH PŘEDPOKLÁDÁ ASANACI NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ, JAKO VÝSTAVBU OBYTNÉHO SOUBORU VÝCHODNĚ OD MĚSTKÉHO OKRUHU (SMĚREM NA UL. CEJL). NEJVĚTŠÍ VÝZVOU PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVY BYLO VYPŘÁDÁNÍ SE S UL. KOLIŠTĚ. DNES NA NÍ OPERUJE PĚT SILNIČNÍM PRUHŮ, JE ZDE KONCETROVÁNA NEMALÁ ČÁST DOPRAVY. NAVRHUJI ZREDUKOVAT SAMOSTATNÝ ODBOČOVACÍ PRUH NA CEJL A PONECHAT TAK V JEDNOM SMĚRU TŘI PRUHY MÍSTO PŮVODNÍCH ČTYŘ. TÍMTO UMOŽNÍME ODSTRANIT OSTRŮVEK PŘED NÁROŽÍM PLÁNOVANÉ DOSTAVBY. OSTRŮVEK SPÍŠE POHLTÍME , CELÝ PROSTOR NÁROŽÍ VÍCE OTEVŘEME A “DARUJEME” PĚŠÍM, A UMOŽNÍME TAK I VELKORYSOU PRÁCI SE SAMOTNOU HMOTOU BUDOVY. KVALITU MÍSTA POZDVIHÁVÁ PRÁCE SE ZELENÝM PÁSEM DĚLÍCÍ OBA JÍZDNÍ SMĚRY, KTERÝ JE DOSTATEČNĚ ŠIROKÝ A JSOU V NĚM I PODÉL ULIC NASAZENY STROMY. NÁVRH POČÍTÁ S VÝSTAVBOU PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ NA SOUČASNÉ BROWNFIELDU (OVŠEM NENÍ NA NĚM PŘÍMO ZÁVISLÝ) A REAGUJE NA NI TŘETÍM, ODBOČOVACÍM, PRUHEM. PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ SE TAKÉ DOČKAL SAMOTNÝ NÁVRH A VJEZD DO NĚJ JE PAK TAKÉ NA ULICI KOLIŠTĚ. TO BYLO PRO NÁRVH ZÁSADNÍ, TOTIŽ ABY VJEZD NEBYL NA UL VLHKÁ, KTERÁ MÁ POTENCIÁL NA KLIDNOU ULICI. NECHCEME NA NI TAHAT DALŠÍ DOPRAVU. VELKOU ČÁST URBANISTICKÉHO ZÁMĚRU ZDE TVOŘÍ PLOCHA PŘED PROLUKOU NA UL. VLHKÉ, KTERÁ SE OTEVÍRÁ V NÁMĚSTÍ A ÚSTÍ DO NÍ DO BUDOUCNA PLÁNOVANÁ ULICE. CELÁ PLOCHA JE OPĚT VYTAŽENA DO ROVINY CHODNÍKU A ZCELA ZÁMĚRNĚ SE PAK BUDOVA KULTURNÍ PAMÁTKY “EDISON” NA CELÉM PROSTORU STÁVÁ DOMINANTOU. (PŘEDPOKLÁDÁ SE VZNÍK KAVÁRNY)- VÝSADBA STROMŮ JE ZDE INTENZIVNĚJŠÍ, PRACUJE SE S ALEJÍ NAVAZUJÍCÍ NA OBCHODNÍ PASÁŽ A NEPARKUJÍ ZDE ŽÁDNÁ VOZIDLA. PARKOVACÍ STÁNÍ BYLA ZE ŠIKMÉHO TYPU ZMĚNĚNA NA PODÉLNÁ, VŽDY ZPŮSOBEM “DVĚ AUTA, STROM”. TATO STÁNÍ A STROMY LEMUJÍ ULICI VLHKOU Z OBOU STRAN, SE ZÚŽENÍM ULICE SMĚREM NA JIH PARKOVÁNÍ Z JEDNÉ STRANY VYMIZELI JIŽ Z POČÁTKU BYLO JASNÉ, ŽE ÚZEMÍ SE JASNĚ ROZDĚLÍ NA DÍLČÍ PARCELY A K DOSTAVBĚ PROLUK SE BUDE PŘISTUPOVAT JAKO K ROSTLÉMU MĚSTU. TZN. ŽE NEVZNIKNE SOUVISLÁ HMOTA, JEDNOTVLIVÉ DOMY V ŘADĚ. JE TOMU PRÁVĚ PROTO, ABY VZNIKAL POCIT ROSTLÉHO MĚSTA. VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ JE PAK ZCELA ZÁVAZNÉ. S HORIZONTÁLNÍM VYČLENĚNÍM BY CELÁ ULICE UTÍKALA A ZDÁRNÉHO VÝSLEDKU BY SE NEDOSÁHLO. ROZDĚLENÍ PARCEL JE DÁNO TAKÉ KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM PODZEMNÍHO PARKOVÁNÍ TAK, ABY NOSNÝ SYSTéM DOMŮ PLYNULE NAVÁZAL NA SKELET GARÁŽÍ. DOMY ODMÍTAJÍ MONOFUNKCI. V PARTERECH BY MĚLY BÝT KOMERČNÍ PROSTORY A VYŠŠÍ PODLAŽÍ SE MOHOU NVYUŽÍVAT K ADMINISTRATIVNÍM ÚČELŮM. POD NÁROŽNÍM DOMEM JE PLÁNOVANÁ RESTAURACE / KAVÁRNA, KTEROU TAK MOHOU VYUŽÍVAT I V POLEDNÍCH PAUZÁCH PRACUJÍCÍ V BUDOVÁCH. MEZI DOMY - SKRZ DVŮR - VEDE PASÁŽ, KTERÁ PROPOJÍ OBĚ ULICE PĚŠÍ ZÓNOU.
The goal here is completition of a city block near Cejl street, Koliste street and Vlhka street in Brno. The parcel is located on the city ringstrasse and is very close to the historical part of Brno. Only two buildings were disigned more to the depth. The rest is only part uf the urban design development. A bigger problem was the fact taht Koliste street is a very noisy and poluted street due to the amount of cars. The crossroad is designed only for 3 traffic line instead of 4 lines in one direction. (2other lines in the opposite direction remain) In the whole area there has been a big rise in the amount of trees. In the courtyard there is a underground parking lot which makes a platform for the residents. In Vlhka street where now is a not a very good green area is designed a smaller square. Thi is for the Vlhka street has a big potencial to become a nice , quiet and intimite street. There's no monofunction in the Koliste buildings. On the ground floor there are some shop and in some buildinds we can find administration parts on higher floors. After those there are apartments. Between both streets is designed a nice passage way.
Description
Citation
SCHLEIDER, J. Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Löw (předseda) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. David Prudík (člen) Ing. arch. Jan Kratochvíl (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO