HANDICAP FAVU

Abstract
Jádrem diplomové práce je snaha o rozpoutání diskuze ohledně bezbariérové úpravy Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a následné vytvoření symbolického výtahu a sbírky na možnou úpravu. Cílem je změnit přístup osob pohybujících se a pracujících na FaVU k bezbariérovosti a možným potenciálním uchazečům či návštěvníkům z řad veřejnosti.
I try to create a discussion about barrier-free of Faculty of Fine arts VUT Brno. Then i made a symbolic elevator and collection to rebuild a buildings of FaVU. My target is change a attitude of school leaders, employer and students of FaVU, to make a barrier-free school.
Description
Citation
MÁČALOVÁ, N. HANDICAP FAVU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) MgA. Veronika Šrek Bromová (člen) Mgr. Marek Pokorný (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO