SoftSPARKSforMANC

Abstract
Diplomová práce nazvaná softSPARKSforMANCE pojednává o novoromantické popkultuře osmdesátých let minulého století. Jde v ní o propojení vizuálních stylů, a to ve směrech designu, architektury, módy, hudby a výtvarného umění. Taková míra vzájemného provázání uměleckých oborů je tak jedinečná a unikátní, že právě tento faktor jsem ve své práci nejvíce zvýraznila a snažila jsem se ho promítnout především do mnohovrstevnatosti a to současně v několika rovinách. Výsledkem je reminiscence na popkulturní novoromantický hudební klub v celé jeho škále novoromantické osmdesátkové pestrobarevnosti.
My diploma thesis titled softSPARKSforMANCE deals with the New Romantic pop culture of the 80s. It is about the connection of visual styles, in terms of design, architecture, fashion, music and arts. This amount of mutual intertwining of artistic subjects is so extraordinary and unique that this aspect has been highlighted the most, with an attempt to portray it into multiple layers concurrently, in multiple planes. The result is a reminiscence on the pop culture music club in its entirety as the New Romantic Diversity of the 80s.
Description
Citation
ŠVACHULOVÁ, K. SoftSPARKSforMANC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO