REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Při důkladnější analýze proporcí a geometrie návrhu i následné úpravy zahrady jsem nalezla několikanásobné užití principu zlatého řezu. I když jsou návrhy od sebe časově vzdáleny několik staletí užívají stejný princip. Tudíž shledávám jako téměř závazné užít stejný princip jako vazbu na stávající historické objekty – propojení minulosti a současnosti užitím starých a ověřených principů vyjádřených novou formou a materiály. Klasická geometrie upřednostňovala jednoduché platónské tvary. Moderní architektura připouští asymetrii a organiku – otázku proporcí tak posouvá k tzv. dynamické rovnováze. Nově navržená architektura tak zdánlivě působí jako volná organická kompozice, avšak její proporce se opírají o principy zlatého řezu a Fibonacchiho posloupnosti. Dvě linie se navzájem protínají, vlní se prostorem předpolí a určují směr trasy
In my solution I use golden section.
Description
Citation
BAŘINOVÁ, M. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO