Sportovně relaxační centrum v Moravanech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této diplomové práce je stavba Sportovně relaxačního centra v Moravanech. Stavba Je rozdělena na tři stavební objekty. První stavební objekt tvoří Bowling & Billiard Bar. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou a celkovou zastavěnou plochou 602,30 m2. Druhý stavební tvoří Technické a provozní zázemí + Fitness. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou a celkovou zastavěnou plochou 757,40 m2. Třetí stavební objekt tvoří Restaurace. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou a celkovou zastavěnou plochou 602,30 m2. Budova je navržena v konstrukčním systému Porotherm. Konstrukce stropu je řešena jako monolitická železobetonová deska. Konstrukci střechy tvoří soustava dřevěných lepených lamelových nosníku, vaznic a krokviček z rostlého dřeva. Sklon střešní roviny jsou 3 %.
The subject of this thesis is the construction of Sport and relaxation center in Moravany. The building is divided into three objects. The first object is Bowling & Billiard Bar. The object is single-storey with no basement, flat roof and a total built area of 602,30 square meters. The second object is Technical and operational support + Fitness. The object has two floors, no basement, flat roof and a total built area of 757,40 square meters. The third object is Restaurant. The object is single-storey with no basement, flat roof and a total built area of 602,30 square meters. The building is designed in Porotherm constructional system. Ceiling structure is designed as a monolithic concrete slab. The roof system consists of wood glued laminated beams, purlins and rafters of solid wood. The slope of the roof plane is 3 %.
Description
Citation
PAVEL, M. Sportovně relaxační centrum v Moravanech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO