Horský hotel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V diplomové práci jsem navrhl projekt horského hotelu. Jedná se o hotel, který se nachází v horské oblasti Jeseníků. Nadmořská výška 550 m n.m. Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. V suterénu se nachází strojovna vzduchotechniky, kolárna a v druhé části wellness centrum. V prvním nadzemním podlaží je restaurace se zázemím hotelu. V ostatních nadzemních podlažích jsou hotelové pokoje pro 1 až 3 osoby. Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nachází dva apartmány. Hotel je založen na základových pasech. Svislé konstrukce v suterénu jsou z betonových bednících tvarovek. Ostatní svislé konstrukce jsou zděné z cihly Porotherm 30, která je zateplená provětrávanou fasádou s tepelnou izolací 150 mm. Nosné vodorovné konstrukce jsou z monolitického železového betonu. Budova je zastřešena dvouplášťovou střešní konstrukcí tvořenou dřevěnými vazníky.
The thesis focuses on a project of a mountain hotel. Hotel is located in the area Jeseník, altitude of 550 m. It is detached hotel with a rectangular ground plan with one underground floor and four above ground floors. In the basement is the engine room ventilation, bikes room and in the second part of the underground is wellness center. On the first floor is a restaurant. In the other floors are hotel rooms for 1 to 3 person. On the fourth floor are two apartments. The hotel is based on the monolithic footings.In the basement the vertical supporting are from concrete. Other vertical supporting are built from bricks Porotherm 30, which is insulated and ventilated facade with laggin 150 mm. Supporting horizontal structures are made of monolithic reinforced concrete. The building is covered with a double skin roof structure made of wooden trusses.
Description
Citation
HRACHOVEC, M. Horský hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2017-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO