Biometrické rozpoznávání 2D obličeje z kamerového systému umístěného na kvadrokoptéře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáním obličeje z kamerového systému umístěného na kvadrokoptéře. Teoretická část je rešerší současně nejpoužívanějších metod pro detekci a rozpoznání obličeje a jejich porovnání. Dále jsou popsané možnosti snímání z kvadrokoptéry. Praktická část se zabývá samotnou implementací algoritmů pro detekci a rozpoznání za pomoci knihovny OpenCV a vyhodnocení úspěšnosti algoritmů v závislosti na vzdálenosti a úhlu kvadrokoptéry ke snímané osobě.
This Bc. thesis is devoted to face recognization from camera system placed on a quadrocopter. The teoretical part is about the most used methods for detection and face recognition and their comparison. The next part is about motion capturing from quadrocopter. Practical part of thesis is devoted to implementation of algorithms for face detection and recognization by OpenCV library and evaluation of algorithm in respect to distance and angle of quadrocopter due to captured person.
Description
Citation
MIKUNDOVÁ, L. Biometrické rozpoznávání 2D obličeje z kamerového systému umístěného na kvadrokoptéře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Václav Šátek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B Otázky u obhajoby: Do jaké míry je Váš systém robustní vůči různé orientaci hlavy? Která z Vámi použitých metod (Eigenfaces, FIsherfaces, LBPH) si s různou orientací hlavy dokáže nejlépe poradit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO