Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť modul pre lokalizovanie dverí a kľučky pre robotickú platformu PR2. Hľadanie dverí by malo prebiehať samostatne, čo znamená, že robot nájde dvere v miestnosti bez pomoci. Pozícia kľučky je uložená v súbore, z ktorého sa na- čítajú informácie na základe AR kódu nalepeného na dverách. Výsledkom tohoto modulu by mal byť program pre Robotický operačný systém, ktorý lokalizuje dvere v miestnosti a získa o nich informácie. Tieto informácie sú základom pre prácu ďalšieho modulu, ktorý otvára dané dvere. Výsledné testovanie prebehlo vo fakultnom robotickom laboratóriu
The aim of this work is to design and create a module for locating doors and handles for the robotic platform PR2. Finding the doors should be done separately, which means that the robot finds a door in the room without assistance. Handle position is stored in a file which the data are read from based on the AR code affixed to the door. The result of this module should be a program for the Robotic operating system that will locate the door in the room, and give information about them. These informations will be the basis for the work of another module, which open the door. The final test took place in a faculty robotic laboratory
Description
Citation
BOTKA, R. Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: V rámci prezentace jasně popište princip detekce dveří a lokalizace kliky. Uveďte příklady použitých AR kódů. Jak je popsána pozice kliky vůči dveřím/markeru? V popisu konfigurace dveří jsem uvedené nenašel... Uvažoval jste o nějaké formě online uchování konfigurace dveří, kterou by šlo snadno aktualizovat? Kolikrát jste spouštěl jednotlivé experimenty a jak hodnotíte úspěšnost lokalizace dveří a přesnost nalezení kliky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO