Odložená daň z příjmů v obchodní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku odložené daně z příjmu. Zásadní část představuje výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů v prvním roce vykázání a postup v dalších letech vykazování. Tento výpočet a účtování je určeno pro konkrétní účetní jednotku společnosti s ručením omezeným.
This bachelor´s thesis is focused on a deffered tax on income. The main part of the thesis is a tax calculation and a posting of deffered income tax in the first year of presenting financial data and also subsequent processes in following years. This calculation and booking is designed for a particular accounting entity Ltd.
Description
Citation
BAČÍKOVÁ, M. Odložená daň z příjmů v obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Mgr. Milan Chytil (člen) Ing. Vladimír Šefl (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO