Příprava projektu pro financování z fondů EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce prozkoumává možnosti využití finančních prostředků z fondů Evropské unie ke spolufinancování projektu s turistickým potenciálem, který má být realizovaný ve Středočeském kraji. Její teoretická východiska seznamují s konceptem regionální politiky EU, dále budou představeny jednotlivé evropské fondy a popsáno napojení na českou soustavu programových dokumentů. Praktická část práce se zabývá výběrem vhodného operačního programu a zpracováním podkladů potřebných pro sestavení Žádosti o poskytnutí dotace z fondů EU. Rovněž budou zmíněny jednotlivé kroky, jež musí žadatel o dotaci učinit, a podmínky, které plynou z případného čerpání dotace.
The Bachelor’s thesis approaches the possibilities of project co-financing using the financial resources from EU funds. The introductory chapter deals with the concept of EU regional policy, further there are particular European funds presented and connection to the Czech system of programme documents. The Fundamental, practical part of the thesis concerns with the selection of a suitable operational programme and the processing of materials necessary for the completion of the Grant Application Form. Particular steps that the applicant must accomplish before his application is passed are also mentioned as well as the conditions for the recipient of the grant.
Description
Citation
PAGÁČOVÁ, I. Příprava projektu pro financování z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) JUDr. Naděžda Vrbková (člen) doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO