Are Early Somatic Embryos of the Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.) Organised?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
PLOS
Altmetrics
Abstract
Somatic embryogenesis in conifer species has great potential for the forestry industry. Hence, a number of methods have been developed for their efficient and rapid propagation through somatic embryogenesis. Although information is available regarding the previous process-mediated generation of embryogenic cells to form somatic embryos, there is a dearth of information in the literature on the detailed structure of these clusters.
Somatická embryogeneze v jehličnatých druhů má velký potenciál pro odvětví lesnictví. Tudíž bylo vyvinuto množství metod pro jejich efektivní a rychlejší šíření prostřednictvím somatické embryogeneze. Ačkoliv jsou k dispozici informace o předchozích procesech generace embryogenních buněk za vzniku somatických embryí, je zdenedostatek informací v literatuře o detailní strukturu těchto skupin.
Description
Citation
PLOS ONE. 2015, vol. 10, issue 12, p. e0144093-1-e0144093-1.
http://europepmc.org/articles/PMC4666671?pdf=render
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO