Economic Potential of Industrial Heritage in Pilsner Region

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11-11
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Nové přístupy k městskému urbanismu a úsilí o zachování industriálních areálů jsou založeny na konceptu komplexity a obyvatelnosti prostředí. Tyto přístupy kromě vlivu designu a struktury na život těchto oblastí objevují také ve zcela novém kontextu možnosti místních komunit a vytvářejí prostor pro jejich další vývoj více udržitelným způsobem. Výzkum je orientován na podporu nového využití a ochrany industriálního dědictví, jsou vybrány příklady adaptací průmyslového dědictví v Plzeňském regionu a hodnocen jejich potenciál pro další kreativní využití.
Many aspects of urban design and new approaches to preserving industrial sites are based on the concept of liveability. These approaches recognise that design and structure can be very influential in the life of these areas but they also create novel contexts for a local community to develop in a more sustainable way. The purpose of this contribution is to highlight opportunities in the field of adaptive reuse of industrial heritage, examples of adaptive reuses of industrial architecture in Plzen and their potentials for the future development as creative incubators are discussed.
Description
Citation
6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. 2016, s. 14-21. ISBN 978-80-214-5418-7.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO