Přístavba skladové haly v Jiřicích - hrubá vrchní stavba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby objektu Přístavba k výrobní a skladové hale v Jiřicích. Řešení je závislé na volbě technologické postupu montáže ocelové konstrukce, který bude řešen z finančního a časového pohledu. Pracovní postup bude ovlivněn strojní sestavou, širšími dopravními vztahy a zařízením staveniště.
The aim of the thesis is structural and technological solutions gross superstructure Object Extension to production and storage hall in Jiřice. The solution is dependent on the choice of the technological process of installation of steel structures, which will be addressed from a financial and timing perspective. Workflow will be affected by mechanical assembly, wider transport links and facilities construction site.
Description
Citation
JŮZL, M. Přístavba skladové haly v Jiřicích - hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO