Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na vývoj vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R - materiálem, kdy sledujeme rozdíl vlastností pojiva při pokládce a poté po uplynutí doby 6 měsíců po pokládce asfaltové směsi. V teoretické části práce jsou zjednodušeně popsané jednotlivé způsoby recyklace netuhých vozovek, výroba asfaltové směsi s přidáním obsahu 25 % R-materiálu za studena a metody jednotlivých zkoušek pro určení vlastností asfaltového pojiva. V praktické části se práce zabývá porovnáním výsledků vlastností asfaltového pojiva popsaný v teoretické části a je vyhodnoceno celkové stárnutí asfaltové směsi.
The work is focused on the development of properties of asphalt binder extracted from an asphalt mixture with RAP, which monitors the difference between properties of the binder during laying and then after a period of 6 months after laying of asphalt. In the theoretical part are simply described the various ways of recycling of a flexible pavement, asphalt mix production with the addition of 25% R-cold material and methods of individual tests to determine the properties of the asphalt binder. The practical part deals with the comparison of the results of asphalt binder properties described in the theoretical part is evaluated and the overall aging of the asphalt mix.
Description
Citation
ELIÁŠ, R. Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO