Stavebně technologická studie regenerace obvodového pláště a střechy ubytovacího objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá technologickou studií regenerace obvodového pláště a střechy ubytovacího objektu na ulici Tučkova 23 v Brně. Práce řeší technologické postupy, zásady organizace výstavby, časové plánování, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kvalitativní požadavky a položkový rozpočet.
The bachelor’s thesis deals with the technological studies of regeneration of external cladding and roof of the accommodation building located on the Tučkova 23 street, Brno. The thesis describes technological processes, principles of organization of construction, time scheduling, suggestion of mechanical sets, occupational safety and health, quality requirements and itemized budget.
Description
Citation
ŠMAHEL, J. Stavebně technologická studie regenerace obvodového pláště a střechy ubytovacího objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO