Propojení ulic Ludkovické a L. Janáčka v Pozlovicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce je zaměřena na nové propojení komunikací, které umožní jízdu z Luhačovic ve směru na Zlín bez závleku přes centrum Pozlovic. Součástí práce je návrh trasy nové propojující komunikace na okraji zástavby Pozlovic i její napojení na stávající síť s pomocí nových, resp. úpravou stávajících křižovatek.
The work is focused on new connection of communitations, which enable traveling from Luhacovice to Zlin wihout delayed across centrum of Pozlovice. Part of the work is design of new corridor which connect communitations on the fringe of Pozlovice and his connecting on existing net with help with administration of existing junctions.
Description
Citation
SVOBODA, J. Propojení ulic Ludkovické a L. Janáčka v Pozlovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO