Polyfunkční dům Brno

Abstract
Bakalářská práce vychází z předem vytvořené architektonické studie a je rozpracovaná na úroveň projektové dokumentace pro provedení stavby. Zadáním studie byl návrh polyfunkčního domu v proluce na ulici Milady Horákové v Brně. Ateliérovou práci provází téma umění. V parteru je umístěna umělecká kavárna a průchod do vnitrobloku, jehož stěna zároveň funguje jako venkovní galerie pozorovatelná i z kavárny. Pasáž probíhá přes 2 podlaží a výškově navazuje na parter sousedního objektu. Ve vyšších patrech se nachází 4 bytové jednotky s ateliérem určené pro umělce, což podtrhuje celkovou funkci domu a vytváří účelové společenství. Výrazným prvkem stavby je její cihlová fasáda. Ta reaguje na historický kontext ulice a její perforované provedení bez výrazného členění propojuje sousední objekty a sjednocuje jejich rozdílné měřítko. Zároveň fasáda slouží jako akustická bariéra proti hluku z rušné ulice.
Bachelor's thesis is based on previously designed project of Multifunctional house in a gap site. The main theme of this project is art. The ground floor of the building serves as a gallery café, the wall of the passage to the courtyard is used as outdoor exhibition space. At the upper floors are 4 flats with a studio designed for artist emphasizing function of the building and creating targeted community. A distinctive element is brick facade, it responds to the historical context of the street and its perforated design without distinguished elements connects neighboring houses and units their different scale. Also the facade serves as an acoustic barrier against noise from the busy street.
Description
Citation
PERNICOVÁ, A. Polyfunkční dům Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO