Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom metód a aplikácie na rozpoznávanie odtlačkov prstov poškodených ochoreniami kože od zdravých a následnou detekciou vybraných chorôb. V prvej časti sú popísané základné princípy biometrie, úvod k odtlačkom prstov a ich spracovaniu a úvod do problematiky kožných chorôb postihujúcich prsty. V ďalšej časti je popísaná implementácia aplikácie a jej výsledky. Aplikácia bola testovaná na databáze vedeckej skupiny STRaDe z Ústavu inteligentných systémov Fakulty informačných technologií Vysokého učení technického v Brne, ktorá obsahuje približne 380 testovacích odtlačkov.
This bachelor thesis deals with the design of methods and application for recognition of the fingerprints from diseased and healthy fingers and the subsequent detection of selected diseases. The first part describes basic principles of biometrics, introduction to fingerprints and their processing, and introduction to the topic of fingerprints affected by skin diseases. The next section describes the implementation of the application and its results. The application was tested on a database of research group STRaDe, from the Department of Intelligent Systems, Faculty of Information Technology,  Brno University of Technology, which contains approximately 380 test fingerprints.
Description
Citation
ŠESTÁK, M. Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V kapitole o testování detekce "zdravosti" hodnotíte, zda je otisk poškozený nebo ne - tedy zda je prst zdravý nebo ne. Nemůže být obraz poškozený i jinak než nemocí a poznáte to vašimi metodami? Dle výsledků není detekce konkrétních nemocí příliš úspěšná. Může to být způsobeno chybným označením snímku, který je poškozen nějakým jiným způsobem, jako snímek nemocného otisku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO