Inteligentní řízení domácnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářské práce se zabývá inteligentním řízením budov a následný návrhem a tvorbou systému, který bude sloužit k regulaci teploty v domácnosti. Práce se zaměřuje na sestavení fyzické části s využitím dostupných komponent a na tvorbu dotykové aplikace, která prostřednictvím bezdrátové komunikace řídí vytápění a využívá soubor ve formátu XML pro uchování uživatelských dat.
The purpose of this bachelor thesis is to find out how intelligent household management works and then to design and construct system to control home's temperature. This thesis focuses on creation of physical part using Raspberry Pi and on implementation of controlling application, which can be used through touchscreen. Application uses XML file to make data persistent.
Description
Citation
UNZEITIG, P. Inteligentní řízení domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Schwarz, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: 1. Jaká je energetická náročnost navrženého řešení pro dům?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO