Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. V řešení bylo použito překladače vytvářejícího z původního grafu objektový model. Objektový model je možné  převést do zápisu ve formátu SMT-LIB a přidat do něj aserce požadovaných vlastností systému. Pro ověřování vlastností závisejících na změnách systému je použita metoda rozbalování smyček s uživatelem zadanou hranicí maximálního počtu rozbalení. Možnosti vytvořeného nástoje jsou demonstrovány na sadě modelů grafů toků dat pokrývající všechny prvky vstupního jazyka VAM a jejich kombinace. Výsledek této práce představuje nové možnosti pro zpracování grafů toků dat ve formátu VAM a jejich verifikaci.
The principal goal of this bachelor thesis is to design and implement a tool for compiling data-flow graph models to SMT-LIB format. This thesis builds on the research project HADES developed by VeriFIT research group of the Faculty of Information Technology, Brno University of Technology. The solution uses compiler for generating object model from original graph. Object model can be converted to a SMT-LIB format description including assertions of the desired system properties. Loop unrolling method (with user defined boundary for unrollment) is used for verification of system properties depending on changes in state of model. Capabilities of the developed tool are demonstrated on set of data-flow graphs models. Models cover usage of all elements defined in VAM language (input format) and their combinations. Result of this thesis presents new ways of processing data-flow graphs in VAM format and their verification.
Description
Citation
SUŠOVSKÝ, T. Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Zkoušel jste porovnávat různé způsoby převodu grafů toku dat na formule SMT? Jaké jsou rozdíly? Existují jiné přístupy pro detekci hazardů pomocí převodu do SMT?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO