2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 297
 • Item
  Odhad emocí řečníka z mluvené řeči
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Popková, Anna; Matějka, Pavel; Fér, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti rozpoznávání emocí z řeči a okrajově i z dalších modalit (video a fyziologické záznamy). Popisuje topologii systémů, které byly pro tento výzkum postaveny. Dále popisuje experimenty s těmito systémy vedoucí k optimálnímu předzpracování, trénování a po-zpracování dat. K výzkumu jsou použita data z evaluace AV+EC 2015, do níž byly zaslány výsledky fúzních systému produkujících nejpřesnější predikci. Nově jsou v oblasti rozpoznávání emocí z řeči vyzkoušeny Bottle-Neck příznaky. Jsou použity spolu s běžně používanými eGeMAPS příznaky ve fúzním systému rozpoznávající emoční dimenzi arousal. Emoční dimenze valence je pak rozpoznávána dvojicí video příznaků. Multi-task systém (rozpoznávající valenci i arousal) používající Bottle-Neck příznaky produkuje výslekdy pouze o 13 % relativně horší, než zmíněný fúzní systém, což apeluje hlavně na situace, kde jsou dostupná pouze audio data.
 • Item
  Rozpoznávání onemocnění kůže na prstech lidské ruky
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Šesták, Martin; Drahanský, Martin; Orság, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom metód a aplikácie na rozpoznávanie odtlačkov prstov poškodených ochoreniami kože od zdravých a následnou detekciou vybraných chorôb. V prvej časti sú popísané základné princípy biometrie, úvod k odtlačkom prstov a ich spracovaniu a úvod do problematiky kožných chorôb postihujúcich prsty. V ďalšej časti je popísaná implementácia aplikácie a jej výsledky. Aplikácia bola testovaná na databáze vedeckej skupiny STRaDe z Ústavu inteligentných systémov Fakulty informačných technologií Vysokého učení technického v Brne, ktorá obsahuje približne 380 testovacích odtlačkov.
 • Item
  Čištění, extrakce textu a převod webových stránek do vertikálního formátu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Švaňa, Miloš; Dytrych, Jaroslav; Otrusina, Lubomír
  Táto práca za zaoberá problematikou extrakcie textu z webových stránok, rozlíšením dôležitého obsahu a jeho prevodom do vertikálneho formátu, ktorý je vhodný na ďalšie spracovanie z pohľadu analýzy prirodzeného jazyka. Analyzuje existujúce riešenie a jeho komponenty so zameraním predovšetkým na jeho nedostatky a popisuje návrh a implemetáciu riešenia nového využívajúce získané znalosti.
 • Item
  Automatické udržování letu RC modelu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Denk, Filip; Mrázek, Vojtěch; Bidlo, Michal
  Práce se zabývá stabilizací letu dálkově ovládaného modelu letadla. Cílem je vytvořit systém, který se v průběhu letu sám postará o to, aby letadlo bylo schopné (bez zásahu pilota) udržovat směr letu. Systém využívá 3-osý gyroskop pro získání polohy letadla. Pro řízení byla použita jednotka Arduino Uno.
 • Item
  Podpora zpracování požadavků zákazníků
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kalivoda, Vojtěch; Křivka, Zbyněk; Rychlý, Marek
  Tato práce popisuje realizaci podpory zpracování požadavků zákazníků společnosti ALVAO. Cílem práce je vytvořit rozšiřující nástroj/modul do systému ALVAO Service Desk, jenž bude zákazníkům vytvářet prostor pro jejich nápady na zlepšení systému. Kromě přidávání nových nápadů na zlepšení je jim také umožněno hlasovat a vytvářet tak mezi změnami priority. Práce se nejdříve zaměřuje na technologie, na kterých je ALVAO Service Desk postavený. V další čási je proveden rozbor samotného systému. Následuje návrh nástroje a nakonec je popsána jeho implementace.