Doplněk pro prohlížeče pro detekci a zpracování audio a video streamů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou rozšírenia pre prehliadače a detekciou multimediálneho obsahu na webových stránkach. Súčasťou práce je analýza existujúcich riešení a testovanie. Celková práca je implementovaná v programovacích jazykoch HTML, CSS a JavaScript. Finálne rozšírenie spolupracuje so službou Audeliver.com. Výsledky práce sú voľne dostupné pod kľúčovým slovom Audeliver, v internetových obchodoch Google Web Store, Mozilla Add-ons a Opera Add-ons.
Bachelor's Thesis describes design and development of extension for browsers and detection of multimedial content on web pages. Thesis includes analysis of existing extensions and testing. Whole work is implemented in programming languages HTML, CSS and JavaScript. The final extension cooperates with service Audeliver.com. The results of thesis are freely available under keyword Audeliver, at internet stores Google Web Store, Mozilla Add-ons and Opera Add-ons.
Description
Citation
FEDOR, J. Doplněk pro prohlížeče pro detekci a zpracování audio a video streamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě. Otázky u obhajoby: Jak je možné multimediální obsah na webu detekovat i na serverech/službách, které nejsou přímo v katologu pravidel? Proč v Google Chrome na serveru vid.me může plugin nefungovat (zobrazí badge s nulou)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO