Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj)

Abstract
Práce pojednává o přírodních předobrazech, které lze uplatnit v architektuře. První část se zabývá obecnou bionikou v architektuře. Jsou zde uvedeny všechny dostupné poznatky spadající do tohoto oboru. Druhá část práce je zaměřena na přírodní předobraz – strom. Strom je analyzován z různých pohledů. Nalezené vhodné principy jsou převedeny do oboru architektury. Na základě výtvarných prací dětí je zmapován měnící se postoj ke stromu jako obydlí v průběhu dospívání. Práce by měla sloužit jako ucelený podkladový materiál pro studium bioniky jak pro studenty architektury a architekty, tak pro širokou veřejnost. Práce má upozornit na to, že příroda je naším velkým vzorem pro jakoukoli naši činnost.
The work deals with nature prefigurations, which can be used in architecture. The first part is concerned with the bionics in architecture in general. There are introduced all available pieces of knowledge falling within this branch. The second part is focused on the nature prefiguration – tree. The tree was analyzed from different points of view. Suitable principles, which were found, were transformed to the field of architecture. On the basis of children's drawings the changing approach to “tree as a home” during adolescence was charted. The work can serve as a comprehensive supporting document for study of bionics for students of architecture and architects and also for the general public. The work should point out that nature is our great standard for any activity.
Description
Citation
ŠÁCHOVÁ, I. Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Date of acceptance
Defence
Téma o bionické architektuře a inspiratích z přírody je jako sumář velmi cenný. Proto je nejpodstatnější, že disertantka vnímá pochopení této problematiky a možnosti pro současné i budoucí generace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO