Far-Field Speech Recognition

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Systémy rozpoznávání řeči v dnešní době dosahují poměrně vysoké úspěšnosti. V případě řeči, která je snímána vzdáleným mikrofonem a je tak narušena množstvím šumu a dozvukem (reverberací), je ale přesnost rozpoznávání značně zhoršena. Tento problém je možné zmírnit využitím mikrofonních polí. Tato práce se zabývá technikami, které umožňují kombinovat signály z více mikrofonů tak, aby byla zlepšena kvalita výsledného signálu a tedy i přesnost rozpoznávání. Práce nejprve shrnuje teorii rozpoznávání řeči a uvádí nejpoužívanější algoritmy pro zpracování mikrofonních polí. Následně jsou demonstrovány a analyzovány výsledky použití dvou metod pro beamforming a metody dereverberace vícekanálových signálů. Na závěr je vyzkoušen alternativní způsob beamformingu za použití neuronových sítí.
The accuracy of speech recognition systems today is very high. However, when speech is captured by a far-field microphone, it can be severely distorted by noise and reverberation and the performance of speech recognition degrades significantly. One way to alleviate this problem is to use microphone arrays. This thesis addresses the methods of combining signals from multiple microphones to improve the quality of the signal and final speech recognition accuracy. It summarizes the theory of speech recognition and the most popular techniques for array processing. Afterwards, it demonstrates and analyzes the results obtained by two different methods for beamforming and a method for dereverberation of multichannel signals. Finally, it examines an alternative way of performing beamforming using neural networks.
Description
Citation
ŽMOLÍKOVÁ, K. Far-Field Speech Recognition [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Matematické metody v informačních technologiích
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-22
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: 1) Why is there such a bug difference when the background noise and reverberation are created "artificially" compared to real recordings? 2) The MVDR condition v_sd[h_n0] = 0 is very strong. Would it help if the speech distortion was only minimized instead of removed completely? 3) What is the largest delay (angle) that MVDR can efficiently deal with? 4) How did you select the best channel of your reference (single-channel) system? 5) Would it improve the overall efficiency if unvoiced frames were also excluded from the input signal? 6) What is the objective function of the weights-estimating DNN?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO