Nanoliter-sized overheated reactor

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AIP Publishing
Altmetrics
Abstract
We report on a microfluidic system formed by 200 nl water droplets, encapsulated by a 600 nl mineral oil placed on a hydrophobically coated glass microscope cover slip. The micromachined heater underneath the glass was able to heat up the sample at a heating rate of 650 C/s, heating the water sample up to 200 C in less than 2 s. The sample/glass and the sample/oil interface did not have nucleation centers, showing that the sample reached a superheated stage without the necessity of being pressurized to suppress boiling. This method can be utilized for various applications currently being conducted in autoclaves.
Popisujeme mikrofluidní systém tvořeném 200 nl kapou vody, pokryte 600 nl minerálniho oleje umístěn na hydrofobně potažené skleněné mikroskopické krycí sklíčko.micromachined topné těleso pod sklem byl schopen ohřát vzorku při rychlosti zahřívání 650? C / s, topení Vzorek vody až do 200? C, za méně než 2 s.Vzorek / skla a vzorek / olej rozhraní ne mají nukleační centra, což ukazuje, že vzorek dosáhl přehřáté fáze bez nutnosti být pod tlakem potlačit varu. Tato metoda může být použita pro různé aplikace v současné době se provádí v autoklávech.
Description
Citation
Applied Physics Letters. 2015, vol. 106, issue 024104, p. 024104-1-024104-5.
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/106/2/10.1063/1.4905851
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO