Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně
Abstract
Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. Text je dále doplněn šesti přílohami, kde jsou některé vybrané partie podrobněji rozvedeny a případně ilustrovány vybranými aplikačními příklady pocházejícími převážně z oblasti číslicového zpracování signálů.
The textbook is divided into seven chapters with the aim to provide a comprehensive treatise of the fundamentals of linear functional analysis in order to assist the reader in his in-depth understanding of mathematical foundations needed for his subsequent specialized study in the application field of interest. The text is supplemented by six appendices, where selected topics are treated in more detail and/or illustrated by some selected examples mostly arising in the signal processing.
Description
Citation

Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) Vysoké učení technické v Brně
DOI
Citace PRO