Zabezpečená správa síťových klientů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na centralizovanou správu síťových klientů pomocí operačního systému Windows server 2012 a jeho funkcí. Zahrnuje vytvoření automatizované instalace s jednotnou konfigurací operačního systému Windows. Součástí je i implementace služeb a funkcí nezbytných pro jeho bezproblémové zprovoznění. Hlavní část práce je věnovaná nasazení softwaru pomocí GPO politik a instalačních MSI balíčků. Také je zde popsána možnost nasazení pomocí Windows PowerShell skriptu.
This work focuses on centralized management of networked clients using Windows Server 2012 and its features. It involves creating an automated installation with a single configuration of the Windows operating system. It also includes implementation services and functions necessary for the smooth commissioning. The main part is devoted to software deployment through GPO policies and MSI installation packages. Also disclosed is the possibility of deployment using Windows PowerShell script.
Description
Citation
LOJEK, S. Zabezpečená správa síťových klientů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prokeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
- U použitých programů pro vytváření MSI balíčků jsou popsány bezplatné verze programů. Jaké jsou hlavní výhody u placených verzí. - Proč nebyl použit program WiX, který je stejně jako použité programy zdarma? - Co to je startup? Co to je skript? - Byla práce prakticky využita? Například pro aktualizaci softwaru v laboratořích. - Jakým způsobem bylo provedeno zabezpečení přístupu klientů? - Jaké balíčky byly vytvořeny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO