Ohřev elektrickým obloukem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z elektrického oblouku do blízkých předmětů. Hlavní část práce obsahuje experimentální měření přenosu tepla z elektrického oblouku do blízkého předmětu v závislosti na velikosti elektrického výkonu oblouku a v závislosti na povrchové úpravě předmětu.
This bachelor's thesis deals with an arc heating in industrial applications. In this paper, there is described laboratory equipment for the generation of electric arc. Thesis also contains theoretical analysis of heat transfer from the arc to nearby object. The main part of the thesis is devoted to experimental measurement of heat transfer from the arc to the nearby object in relation to the electrical power and the surface finish of the object.
Description
Citation
KAHOUN, K. Ohřev elektrickým obloukem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Bakalářská práce je věnována ohřevu elektrickým obloukem. Prezentace bakalářské práce je logicky členěna a student představuje komisi s laboratorním přípravkem a cílem své bakalářské práce. Oponentem práce jsou vytýkány odborné nedostatky. Student odpovídá na dotazy oponenta. Student váhá při navazujících otázkách od členů komise. Komise hodnotí práci jako nedostatečnou a doporučuje k přepracování a prohloubení dané práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO