Možnosti využití vybraných exotických přírodních látek v kosmetice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Cílem a zaměřením této bakalářské práce byla obecná charakterizace antioxidačních účinků exotických přírodních látek a jejich extraktu. Vybranými látkami byly zázvorník lékařský, kurkuma longa a momordica charantia. V teoretickém oddělení je vypracovaná rešerše zaměřená na vysvětlení antioxidativity, seznámení s obecnými vlastnostmi vybraných látek, popis aplikovaných metod při experimentální části k charakterizaci. Dále v experimentální části, byly charakterizovány stanovení jako míra antioxidační aktivity, obsah polyfenolů, obsah flavonoidů, která je měřená pomocí spektrofotometrie. Pomocí HPLC/ UV – VIS byly stanoveny hlavní aktivní látky (kurkumin, gingerol) a další látky jako tokoferol. Na konci experimentální části bylo testováno potenciální praktické využití těchto aktivních látek v oblasti kosmetiky včetně dermatologického testování hydratace kůže.
The objective of this bachelor thesis was a general characterization of the antioxidant effect of exotic plants and their extracts. The selected plants were Zingiber officinale, Turmeric longa and Momordica charantia. Theoretical part focuses on antioxidative properties, genereal characteristics of selected plants and description of the methods applied in the experimental part. In the experimental part, content of the antioxidant activity, polyphenols, flavonoids were characterized by spectrophotometry. Major active ingredient (curcumin, gingerol) and other substances like tocopherol were determined by HPLC/UV-VIS. Finally, potential practical use of these active substances in the field of cosmetics including skin hydration measurement was tested.
Description
Citation
PHAN, H. Možnosti využití vybraných exotických přírodních látek v kosmetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Veselý: jak byl připraven nanokurkumin
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO