Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaobírá studiem průběhu zakázky ve společnosti GRD servis, s.r.o., která se zabývá výrobou převážně P.O.S. a P.O.P. produktů neboli produktů pro podporu prodeje. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů, jež s danou problematikou souvisí. V analytické části se zaměřuji na stávající průběh zakázky společnosti vysvětlený na konkrétním případě a následně uvádím nové návrhy pro zlepšení, které by měly vést ke zlepšení průběhu zakázky ve společnosti.
Bachelor thesis deals with the study during the engagement at GRD Service, which manufactures mainly P.O.S. and P.O.P. product or products to promote sales. The theoretical part contains an explanation of terms that relate to this topic. In the analytical part I focus on the current course of the contract explained on the case and then I mention the new proposals for improvement, which should lead to an improvement during the engagement in company.
Description
Citation
FILKOVÁ, N. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. - "Jak je myšleno popsání dodržování termínů" - odpovězeno Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. - "Dokázali by jste vyjádřit náklady na navrhované řešení?" - odpovězeno Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. - "Jakou metodou jste určila váhy kritérií? " - odpovězeno doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. - "Co se chápe pod pojmem nespolehlivý zákazník a jakým způsobem by jste se vypořádali s takovým zákazníkem?" - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO