Zdanění nemovitostí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání možností pořízení různých druhů nemovitosti a následně zjištění výše daně Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se daní, druhá část je zaměřena faktory ovlivňující výši daně z nemovitosti.
This bachelor thesis is focused on comparing the possibility of making different kinds of real estate and subsequently determine the amount of tax. The work includes the theoretical part where there are several terms concerning taxes, the sekond part focuses on the factors affecting the real estate tax.
Description
Citation
ŠPUNDOVÁ, M. Zdanění nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Hanušová: Z jakého důvodu máte v příloze Vyhlášku o katastrálních územích? Z jakého důvodu máte v příloze Vyhlášku o odměnách a náhradách notářů? K čemu a komu Vaše práce poslouží? Budou uživatelé vědět jaké poplatky budou při pořízení nemovité věci platit? - odpovězeno s chybami. Ing. Zábojová: Ve kterém roce jste začala psát Vaši práci? Název Vaší práce neodpovídá aktuálně platnému právnímu řádu ČR. K čemu uživatel potřebuje Vaši bakalářskou práci? Co má Vaše práce zlepšit? Jak Vaše práce ovlivní moji daňovou povinnost? - reagováno, ale nedostatečně Ing. Pospíšil: Máte představu jaký je podíl daně z nemovité věci na celkových daňových příjmech v ČR? - odpovězeno chybně Prof. Rejnuš: Cíle Vaší BP nesplňují parametry vědecké práce. Jakou máte metodiku ve Vaší práce? - neodpovězeno Základním nedostatkem jsou chybějící cíle, metodika a tím i nesplnění cílů BP.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO