2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 439
 • Item
  Komerční mobilní sítě jako kritická infrastruktura
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Uher, Tomáš; Krkoš, Radko; Šilhavý, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití komerčních mobilních sítí pro podporu kritické infrastruktury státu, výroby a služeb. Dále se zabývá speciálními požadavky na tyto systémy. Poslední část bakalářské práce se zabývá možnostmi podpory komunikace kritických koncových zařízení v experimentální mobilní síti UTKO.
 • Item
  Rozšiřující rozhraní pro vývojové desky s obvody FPGA
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Čáslavský, František; Bohrn, Marek; Pavlík, Michal
  Předkládaná práce se zabývá návrhem rozšiřujících modulů pro vývojovou desku Spartan-3 Starter kit. Cílem práce je návrh modulů pro zvukový vstup a výstup a pro video vstup a výstup. Práce se zabývá rozborem možností připojení modulů, návrhem samostatných modulů, výběrem vhodných součástek pro výrobu, obvodovým návrhem, realizací prototypů, programového vybavení a uživatelské dokumentace. Tyto moduly budou využity ve výuce a přispějí k možnosti zabývat se programovacím jazykem VHDL více do hloubky.
 • Item
  Směšovač vody
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Damajka, Štěpán; Veselý, Libor; Glos, Jan
  Cílem bakalářské práce je sestavit přístroj ke směšování teplé a studené vody. Směšovač je tvořen ze snímačů teploty a průtoku. Akčními členy jsou membránové ventily a třícestný ventil se servopohonem. Práce se zaměřuje na identifikaci systému a návrh vhodného regulátoru k ovládání soustavy.
 • Item
  Registrace obrazu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Jindra, Jakub; Krátká, Lucie; Jiřík, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem různých způsobů registrace obrazů v oblasti medicínského zpracování. Jsou zde zpracována kritéria pro správnou volbu metody registrace, dále parametry pro vhodnou transformaci, identifikaci a registrační postup a také parametry pro závěrečné posouzení registrace, pro její schválení a odpovídající vyhodnocení. V práci jsou dále vypsány některé programy, které se již registrací obrazu zabývají, doplněné základními informacemi. Tato bakalářská práce také popisuje základy pro práci s magnetickou rezonancí a s tím související vytvoření anatomického atlasu mozku potkana. V další části je popsána tvorba jednoduchého grafického prostředí pro prohlížení obrazů mozku získaných z magnetické rezonance. Dále se práce zabývá registrací obrazů dle volně dostupných programů a na to navazující systém vyhodnocení těchto výsledků. Systém vyhodnocování je zpracován v grafickém prostředí Matlab, kde je použito histogramů, mozaiky a pomocného posuzovacího kříže.
 • Item
  Jazyková analýza tiskových zpráv vybrané IT společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Přidal, Tomáš; Reich, Pavel; Haupt, Jaromír
  Tato práce je zaměřena na manipulativní jazyk užívaný tiskových zprávách. Je rozdělena na dvě části. V první, teoretické, části je vysvětlen pojem tisková zpráva a zároveň jsou popsány všechny náležitosti. Dále jsou popsány metody cílené komunikace, přesvědčování a manipulativního jazyka. V praktické části je provedena analýza tiskové zprávy za pomoci nabitých znalostí. Cílem této práce je analyzovat a identifikovat takový jazyk v tiskové zprávě.