Komerční mobilní sítě jako kritická infrastruktura

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití komerčních mobilních sítí pro podporu kritické infrastruktury státu, výroby a služeb. Dále se zabývá speciálními požadavky na tyto systémy. Poslední část bakalářské práce se zabývá možnostmi podpory komunikace kritických koncových zařízení v experimentální mobilní síti UTKO.
This bachelor thesis discusses the possibilities of using commercial celluar networks to support the critical infrastructure of state, manufacturing and services. It also focus on special require ments for these systems. The last part of bachelor thesis deals with possibilites of support comummunication crtical end devices in the experimental celluar network of UTKO
Description
Citation
UHER, T. Komerční mobilní sítě jako kritická infrastruktura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Byl obsah teoretické části práce a rozsah praktické části dostatečně konzultován s vedoucím práce? Student přiznává že teoretické poznatky nebyly vůbec konzultovány, nedokázal BP zkloubit se zaměstnáním. Uvádí ale že praktickou část se snažil konzultovat, čemuž oporuje vedoucí. Jaké jsou možnosti a úskalí při využití komerčních mobilních sítí v případě mimořádné události? Jaké jsou speciální požadavky pro zabezpečení funkcí kritické infrastruktury? Toto reagoval správně. Komerční mobilní sítě jako kritická infrastruktura - předseda nevidí souvislost mezi názvem práce a jejím provedením. Vedoucí reaguje v posudku - neúčastnil se obhajoby.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO