2016

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 590
 • Item
  Návrh kola vozidla Formule Student s využitím kompozitních materiálů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Jelínek, Josef; Ramík, Pavel; Janoušek, Michal
  Tato bakalářská práce je krokem ke zlepšení výkonu monopostu Formule Student v rámci týmu TU Brno Racing Vysokého učení technického v Brně. Detailní rešerše, zaměřená na lehká automobilová kola a vhodné materiály, je pouhým základem této práce. Jejím těžištěm je výběr konceptu lehkých vozidlových kol, konstrukce nového návrhu a jeho zatížení pomocí metody konečných prvků. Vstupní data pro simulace zatížení jsou předmětem detailně vypracované analýzy účinků působících na vozidlo. Vývoj kola je určen pro novou generaci závodního monopostu Dragon 7. Za nejlepší volbu je s ohledem na požadované vlastnosti zvolen koncept kol s využitím kompozitních materiálů. Byl vytvořen kompletní CAD model nového kola. Následně byl přetvořen ve výpočtový model a vystaven zátěžovým simulacím. Výstupní hodnoty analýzy jsou porovnány s jednou z nejlepších alternativ kol na trhu. Výsledky potvrdily potenciál tohoto projektu a byl doporučen další postup.
 • Item
  Virtuální prototyp mechatronické soustavy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Dinga, Milan; Hadaš, Zdeněk; Březina, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho kinematiky. Ďalej je vytvorený model elektrických motorov a posledná časť sa skladá z co-simulácie a návrhu riadenia.
 • Item
  Dynamická analýza vybraných bicích mechanizmů palných zbraní
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Mešina, Matej; Slažanský, Martin; Hadaš, Zdeněk
  Bakalářská práce se zaobírá dynamickou analýzou bicích mechanizmů různých typů palných zbraní. V rešeršní části se pojednává o problematice palných zbraní a střeliva. Dále je uvedeno základní dělení zbraňových mechanizmů a podrobněji popsáno iniciačním ústrojí. Práce se také okrajově věnuje zkoušení zápalek. Poslední část rešerše analyzuje možnosti řešení dané problematiky. Praktická část je věnována analýze geometrie bicích mechanizmů a následnému popisu jejich fyzikálních principů. Na základě analýzy je sestavený teoretický výpočet iniciační energie pro všechny řešené typy palných zbraní. Na závěr je vypočtena iniciační energie a stanovena bezpečnost vůči bezpečnému odpálení zápalky náboje.
 • Item
  Tlakový třídič - uzelník
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Obšel, Alois; Škopán, Miroslav; Kašpárek, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dostředivého tlakového uzelníku pracujícího v konstantní části přípravny látky papírenského průmyslu. V úvodní části popisuje základní rozdíly a provádí srovnání mezi odstředivou a dostředivou koncepcí. Hlavní část se zaměřuje na popis vlastního konstrukčního řešení dostředivého tlakového uzelníku, jež zahrnuje návrh řemenového převodu, pevnostní kontrolu hřídele, návrh ložisek, pracovní a výstupní komory.
 • Item
  Porovnání testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kalenský, Vít; Hübnerová, Zuzana; Žák, Libor
  Práce se zabývá srovnáním testů nulovosti korelačního koeficientu dvou normálních náhodných veličin pomocí T statistiky, Fisherovy transformace, Hotellingovy transformace a Haddad-Provostovy statistiky. Obsahuje odvození testů a jejich silofunkcí, které následně porovnává vzájemně mezi sebou a s hodnotami získanými z nasimulovaných náhodných výběrů v programu MATLAB. Na závěr práce jsou vysvětleny a popsány výsledky. Nechybí zde také teoretický úvod k dané problematice.