Mikrokontrolérem řízené zapalování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem mikrokontrolérem řízeného zapalování. V úvodu jsme seznámeni s principem zapalování spalovacích motorů. Dále obsahuje seznam existujících typů zapalování. Na konec vyobrazuje kompletní postup návrhu obvodového řešení elektronického zapalování a jeho softwarové řešení.
This thesis describes the design of ignition system controlled by microcontroller. In the introduction, we are familiar with the principle of ignition combustion engines. It also contains a list of existing types ignition. Finally portrays the entire design process circuitry electronic ignition and software solution.
Description
Citation
DRAHOŠ, D. Mikrokontrolérem řízené zapalování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO