Směšovač vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je sestavit přístroj ke směšování teplé a studené vody. Směšovač je tvořen ze snímačů teploty a průtoku. Akčními členy jsou membránové ventily a třícestný ventil se servopohonem. Práce se zaměřuje na identifikaci systému a návrh vhodného regulátoru k ovládání soustavy.
The aim of this bachelor thesis is to build device for mixing warm and cold water. Water mixer consists of a temperature sensor and flow sensor. Actuator devices are two-way diaphragm solenoid valves and three-way valve with servo-engine. Thesis focuses on identification system and design of a suitable controller.
Description
Citation
DAMAJKA, Š. Směšovač vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nenavrhl vhodný koncept požadovaného zařízení a tedy nesplnil zadání v požadovaném rozsahu.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO