Model experimentálního zařízení pro studium přestupu tepla v jaderném reaktoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem simulace smyčky primárního okruhu experimentálního zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena obecná problematika jaderných elektráren. V druhé části je podrobně vypracována kapitola zabývající se krizí varu. Dále je uveden popis experimentálního zařízení a jeho vypracování v termohydraulickém programu TRACE.
This bachelor‘s thesis describes the design of the primary circuit simulation loop experimental facility for studying purposes boiling crisis. In the first part is explained the general issue of nuclear power plants. In the second part is elaborated in detail dealing with the crisis boil. The following is a description of the experimental device and it’s elaboration in the thermohydraulic program TRACE.
Description
Citation
HARANT, M. Model experimentálního zařízení pro studium přestupu tepla v jaderném reaktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Zdenek Medvec (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma Model experimentálního zařízení pro studium přestupu tepla v jaderném reaktoru. Vedoucí práce ing. Matějková seznámila komisi s posudky vedoucího i oponenta práce ing. Forala. Student odpověděl na otázky oponenta. Dotaz ohledně průtoku smyčkou položil ing. Katovský a student diskutuje správně nad stanoveným průtokem. Doc. Baxant se ptá na vizualizaci smyčky, kde se nachází, a jak funguje testovací smyčka. Student vysvětluje, jak je smyčka konstruována. Dále vysvětluje z jakého důvodu je smyčka postavena a kdy se mohou simulované situace stát na elektrárně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO