Návrh elektronického zabezpečovacího systému (EZS) s prvky inteligentní domácnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem elektronického zabezpečovacího systému pro komplexní ochranu rodinného domu. Tato práce byla zadána firmou Ulimex, spol. s r.o. za účelem sumarizace informací a rozšíření nabídky firmy hlavně o produkty inteligentní domácnosti. Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod do probírané problematiky elektronických zabezpečovacích systémů (EZS). Detailně je zde popsána norma ČSN EN 50131-1 ED.2, která definuje jednotlivé rozdělení zabezpečení, ale také požadavky na zabezpečovací systém jako takový. Součástí práce byl proveden průzkum českého trhu a srovnání s největšími konkurenty systému Jablotron 100. Systém Jablotron 100 je zde podrobně popsán a to jak jednotlivé komponenty tohoto systému, ale i komponenty určené pro realizaci řešení v otázce inteligentní domácnosti. Součástí bakalářské práce je také projektová dokumentace návrhu elektronického zabezpečovacího systému pro rodinný dům nové generace, která je přiložena v příloze tohoto dokumentu.
The bachelor thesis deals with an electronic security system for the protection of the family house. This bachelor thesis was commissioned by ULIMEX, spol. s r.o. for the purpose of summarize information and expanding the range of products the company mainly components for smart home and home automation. Bachelor thesis contains a theoretical introduction to electronic security systems. In detail there is described norm ČSN EN 50131-1 ED.2 that defines the various security division, but also the requirements for the security system. Part of the thesis was conducted exploration of the Czech market and compared to the biggest rivals of security system Jablotron 100. In this thesis is described in detail the security system Jablotron 100 along with their components to ensure safety, as well as components for the implementation of solutions in the smart home and home automation. Part of the thesis is also the project documentation of the design of electronic security system for the house of the new generation, which is included in the Annex I and Annex II to this document.
Description
Citation
KŮTKA, M. Návrh elektronického zabezpečovacího systému (EZS) s prvky inteligentní domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO