Možnosti zavedení rovné daně v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem práce je analyzovat možnosti zavedení rovné daně v České republice a její vliv na státní rozpočet. Na základě zkušeností ze zahraničí se pak pokusit vyvodit jaký vliv může mít rovná daň na státní rozpočet. Po porovnání s přínosem pro státní rozpočet zvolit optimální výši daně, která bude dostatečná pro státní výdaje a zároveň zatíží co nejméně daňové poplatníky.
Target of my bachelor’s thesis is analyse possibilities of flat tax implementation in the Czech republic and its effects to the state budget. At the basement of borders experience i try to predict tje effect on the state budget. After comparison with income of state budget I choose one optimal rate of tax, which should be enough for state costs and at the same way the least charge for taxpayers.
Description
Citation
HORÁKOVÁ, K. Možnosti zavedení rovné daně v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Žalio (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Papírník (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO