Systém pro správu multimediálních dat a jejich distribuci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá popisom a návrhom riešenia systému pre správu multimediálnych dát a ich distribúciu. Systém umožňuje užívateľom nahrávanie multimediálnych súborov v rôznych formátoch, ktoré sú následne distribuované do zariadení, na ktorých sa prehrávajú. Systém vytvára prehľad prehrávania multimediálnych súborov na zariadeniach na základe záznamov, ktoré zariadenia do systému posielajú. V práci sú popísané technológie použité pri tvorbe systému. Ďalej sa v práci nachádza popis štruktúry systému, jeho jednotlivých funkcií a popis riešenia systému.
This thesis is about description and design of system for media files management and their distribution. System allows users to upload media files in different formats. Media files are distributed to devices on which they are played. The system creates an overview of the playback based on records that the device sent to the system. The thesis describes the technology used to create the system. Furthermore, the work is a description of the structure of the system, its functions and a description of system implementation.
Description
Citation
PAULECH, M. Systém pro správu multimediálních dat a jejich distribuci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Martin Vaculík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Nevlud, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mašek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Jaké formáty multimediálních dat vaše aplikace podporuje? Provádí se konverze videa? Jak se provádí verzování? Kde se systém používá? Co je přínos studenta?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO