Malé asynchronní motory pro specifické aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je představení principu konstrukce jednofázového asynchronního motoru a jeho využití v automobilovém půmyslu. Jedná se o konstrukčně velmi jednoduchý motor. Poloha pomocného (stíněného) vinutí nám udává směr točení. Používá se hlavně v případě malých výkonů, například pro pohon ventilátorů, malých domácích spotřebičů. Jeho nespornou výhodou je levná konstrukce.
The aim of this master`s thesis is to introduce the principle of construction of a single-phase shade-pole motor and its utilization in automotive industry. It is very simple motor in its structure. The position of shading ring gives us the direction of rotation. It is used mainly when low efficiency is needed, e. g. to run electrical fans, small household appliancesor. Cheap construction is its undeniable advantage.
Description
Citation
BÁRTA, J. Malé asynchronní motory pro specifické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-08
Defence
Student prezentoval práci na téma Malé asynchronní motory pro specifické aplikace. Popsal konstrukci asynchronních motorů s různými úpravami. Dále uvedl použití malých asynchronních motorů. Seznámil s výsledky výpočtů v programu Maxwell. Odpovídal na otázky oponenta. Během diskuze odpovídal na teoretické otázky k jeho práci, kde na některé nebyl schopen odpovědět. Student nesplnil první bod zadání, druhý a třetí bod splnil pouze částečně. Předložená práce neodpovídá požadavkům na diplomové práce v magisterském oborou studia.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO