Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému pro firmu My to opravíme s. r. o., která se zabývá servisem elektronických zařízení. Na základě provedených analýz jsou definovány změny informačního systému, který je realizován formou webové aplikace. Aplikace je vyvíjena na míru firemním procesům a zákaznickým požadavkům tak, aby přinášela co největší přidanou hodnotu. V práci jsou popsány metody, postupy a aktuální technologie, jenž se pro vývoj webových aplikací používají.
The thesis describes the analysis and proposal of changes in the information system for the company My to opravime s. r. o. This company deals with electrical equipment servicing. Changes in the information system, which is realized through a web application, were defined based on the analysis. The application is developed in a way that fits the processes of the company and the requirements of the customers, so that it brings the highest added value. The thesis also describes the methods, procedures and current technologies that are used for the development of the web applications
Description
Citation
JAMBOR, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Otázky oponenta - Ing. Radim Glajc: Jaký je důvod použití seed u hesel? - zodpovězeno Otázky vedoucího - doc. Ing. Miloš Koch, CSc.: Proč není možné zůstat pouze u aplikace Trello, pomocí které byl systém kanbanové karty ve firmě testován? - zodpovězeno V čem spočívá největší výhoda navrženého řešení? - zodpovězeno Jaký je problém u japonských systémů v Evropě? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO