Obnova fotbalového stadionu za Lužánkami v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt stadionu Za Lužánkami je situován do lokality s až hmatatelným géniem loci. Navíc je toto místo spjato s největšími úspěchy brněnského fotbalu, a tak má i velmi silnou sportovní tradici. Ponava disponuje obrovským potenciálem stát oblíbeným sportovně-rekreačním areálem. Vybudování sportovní infrastruktury a kvalitních veřejných prostorů znovu zařadí Ponavu mezi žádané lokality. Návrh fotbalového stadionu svým umístěním reflektuje umístění stávajícího objektu. Rozhodnutí zachovat část východní tribuny (na základě konzultace se statikem) pak bylo determinujícím faktorem pro návrh stadionu jako takového. Stala se výchozím bodem návrhu, na nějž postupně navázaly části další. Stavba stadionu se stává místní dominantou v barvách města Brna, jehož jméno bude reprezentovat, zároveň ale zůstává součástí svého nejbližšího okolí, skryt za korunami stromů arboreta Mendelovy univerzity.
The project of the stadium Za Lužánkami is situated in an area with almost tangible genius loci. At the same time this locality is bound to the biggest successes of the football in Brno and thus it also has a very strong sport tradition. Ponava has a huge potential of becoming a favored sport and recreational area. Development of the sport infrastructure and quality public spaces will once again incorporates Ponava among the desired localities. The design of the football stadium reflects the situation of the current structure. The decision to keep a part of the eastern stand (based on the structural engineer’s consult) became a determining factor for the whole design. It became the starting point from where everything else developed. The building of the stadium becomes a local dominant dressed in colors of Brno but at the same time it remains a part of its immediate environment hidden behind the trees of Mendel university arboretum.
Description
Citation
HEGROVÁ, K. Obnova fotbalového stadionu za Lužánkami v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivan Gürtler (předseda) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (člen) Ing. arch. Miloš Klement (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO