Konverze pivovaru v Prostějově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce má za cíl nastínit možnosti nového funkčního využití areálu bývalého akciového pivovaru v Prostějově z roku 1897. V práci je zahrnuta etapizace realizace projektu, kde v jednotlivých fázích řeší demolice nevhodných objektů, otevření areálu a nové napojení přes řeku Hloučelu a postupné začleňování do chodu města přidáváním nových funkčních náplní. Ze stávajících objektů jsou ponechány 4 stavby – vlastní budova pivovaru, původní jízdárna, lahvovna a vila majitele pivovaru. V rámci práce jsou řešeny tři z nich, čtvrtá – vila, zůstává bez zásahu a je dále využívána jako bytový dům. Do areálu je postupně umístěno coworkingové centrum, multifunkční sál, bistro, obchodní pasáž, atraktivní pronajímatelné nebytové prostory, 6 bytových jednotek, sportovní hala a mateřská škola. Cílem je vytvořit místo pro širokou škálu obyvatel, které slouží jak k bydlení, tak k práci a volnočasovým aktivitám.
This diploma thesis aims to outline the possibilities of refurbishment of former brewery in Prostejov from 1897. The thesis includes stages of realisation. It describes demolitions of objects unsuitable for conversion, new access to the area with pedestrian bridge over Hloucela river and gradual integration of the area into the city life to the rest of the city. In the area of the former brewery there are 4 buildings left from the former ones – main building of the brewery, stables, bottling plant and the former owner’s villa. The thesis includes the refurbishment of three of them. The villa remains unchanged and is used as an apartment house as today. The coworking center, multifunctional hall, bistro, shopping arcade, office spaces, six housing units, sports hall and kindergarten are gradually newly implemented to the area. The project aims to create place for living, working and leisure activities at the same time which would be suitable for wide range of people.
Description
Citation
VAŠUT, R. Konverze pivovaru v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing. arch. Miloš Tabarka (člen) Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-05-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO