Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční situace podniku.
Bachelor's thesis evaluates by the help of selected indicators financial situation of WALTER s.r.o. company for period 2002 to 2006. It analyses problems and proposes to possible resolutions that could lead to the improvement of financial situation of the company.
Description
Citation
PEŠOVÁ, V. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Ing. Jaroslav Geršl (předseda) Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Květoslava Plačková (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO