Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout urbanistické řešení nezastavěné části brněnského městského okruhu. Dále se práce zabývá konkrétním architektonickým návrhem dvojice převážně administrativních budov, které byly umístěny do severní části řešeného území.
The main aim of the thesis was to come up with an urban design for a large gap on the beltway of Brno. Than the work deals with specific architectural design for two office buildings with shops and services in the ground floor, that are located in the northern part of the area.
Description
Citation
OBRUSNÍKOVÁ, M. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Pavel Rada (předseda) doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)
Date of acceptance
2016-05-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO