Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu zlatých nanočástic a jejich použití pro citlivou detekci karcinoembryonálního antigenu (CEA) pomocí biosenzoru s povrchovými plasmony. V této práci byla studována příprava koloidních nanočástic. Sférické nanočástice s hladkým povrchem o velikosti 100 nm byly připraveny zoptimalizovanou tříkrokovou syntézou. Zlaté nanočástice byly následně funkcionalizovány monovrstvou alkyl-thiolů a molekulami streptavidinu. Takto funkcionalizované nanočástice byly charakterizovány UV/VIS spektroskopií a změřením zeta-potenciálu. Následně byly tyto nanočástice použity pro citlivou detekci CEA a bylo ukázáno, že zesilují odezvu senzoru 100krát v porovnání s odezvou senzoru při přímé detekci.
This thesis aims to prepare functional gold nanoparticles (AuNPs) and use them in conjunction with a surface plasmon resonance (SPR) biosensor for highly sensitive detection of carcinoembryonic antigen (CEA). In this work, preparation of colloidal AuNPs was investigated and a three-step synthesis was optimized to yield spherical nanoparticles with a diameter of about 100 nm and smooth surface. The synthesized AuNPs were functionalized by a self-assembled monolayer of carboxy-PEG alkanethiols and streptavidin and characterized by UV/VIS spectroscopy and -potential method. Finally, the functionalized AuNPs were employed in sandwich assay for the sensitive detection of CEA and it was demonstrated that they can enhance sensor response to CEA by a factor of 100 compared to the direct detection of CEA.
Description
Citation
PŘÍTULOVÁ, M. Funkční nanočástice pro plasmonické biosenzory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-05-31
Defence
Zmeškal: Gaussovo rozdělení, kde byly prováděny experimentální práce Márová: princip měření antigenů pomocí biosenzorů s nanočásticemi Velebný: jiné využití biosenzorů Obruča: jaká je výhoda přenositelnosti přístroje
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO