Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT

Abstract
Aplikace Alenka má podtitul Aplikace lámající elegantně nahrané knihy automaticky. Myslím, že tento podtitul, kde každé slovo začíná na písmenko ze jména Alenka, vyjadřuje funkci aplikace naprosto jednoznačně :) Zkuste to s ní i vy. Pokud se rozhodnete Alenku použít, tak se všechno potřebné v průběhu dozvíte. Alenka je vlastně taková sympatická asistentka, která se vám bude snažit se vším pomoci. Jednoduchými radami vás dovede až na konec procesu. Provede vás pěti kroky – jen zadáte pár údajů, nahrajete text, v podobě, jak jste ho napsali (třeba ve Wordu) a na konci si můžete stáhnout naformátovanou publikaci připravenou k tisku. Aplikace všechno naformátuje automaticky za vás. Nepotřebujete žádného grafika, ani žádný placený grafický software. Časová náročnost je cca 30 minut. Aplikace běží na webu, takže není nutná ani žádná instalace.
Applications Alice is subtitled Application Elegantly Formating Books automatically. I think this subtitle, where each word begins with the letter of the name Alice (in czech), expresses the function of application quite clearly :) Try it with it too. If you choose to use Alice, everything what you need to know, you will discover during the process itself. Alice is actually a nice assistant who will help to you with everything. Simple advices will lead you to through the process. It guides you through five steps - just enter a few details, upload the text as it is (like Word) and at the end of prosecc you can download the publication formatted and ready to print. Application automatically did everything for you. You do not need any graphic designer or paid any graphic software. It takes you about 30 minutes. Application is running on the web, so it is not necessary any installation.
Description
Citation
KALINOVÁ, N. Jednotné grafické a technické řešení tiskových a elektronických výstupů z grantových projektů VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláíš Macháček (předseda) Mgr. Art. Žaneta Kögler (člen) BcA. Lukáš Kijonka (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO